top of page

סרטוני חיים עצמאיים

מדי חודש אנחנו מעבירים הרצאת זום על חיים עצמאיים, האתגרים והפתרונות המעשיים. ריכזנו כאן את ההרצאות המרכזיות עבורכם.

הסרטונים

bottom of page