top of page
Graphic Shapes

תְּשַׁע-עֶשְׂרֵה

ערבי זום חודשיים על חיים עצמאיים

בשעה 20:30

לא עוזב את העיר

19.9.23

לקראת הבחירות המוניציפליות נקדיש מפגש להיכרות עם כלים לקידום חיים עצמאיים ברמה

המקומית בעיר שלנו ובקרב מקבלי החלטות בעירייה. 

בהשתתפות : מרל ברנט ואביגיל בוהדנה

דיור נתמך הלכה למעשה

19.12.23

מה שהתחיל כפיילוט של הג'וינט ומשרד הרווחה לפני 7 שנים מסומן כיום כאחד מהשירותים המרכזיים שיאפשרו חיים עצמאיים. מהו השירות? מי זכאי לקבל אותו? אתגרים והצלחות ועוד

בהשתתפות: הגב' תמר גבע, ישראל מעבר למגבלות, ג'וינט ישראל

שלושה סיפורי תקווה

19.3.24

שלושה סיפורים של אנשים שהמערכת חשבה שהם חסרי סיכוי וחיים היום חיים עצמאיים בהצלחה. במפגש נדבר על האופן שבו גם אנשים עם מוגבלויות מורכבות וצרכים בתמיכה אינטנסיבית יכולים לחיות חיים עצמאיים. 

בהשתתפות: ענבל וורטמן-שהם מנכל"ית אבני דרך לחיים

איך סוגרים מוסד?

19.10.23

למידה מעשרות שנות נסיון של שתי חלוצות אמריקאיות שליוו והובילו סגירת מוסדות של אלפי אנשים עם מוגבלות ומעבר שלהם לקהילה. 

בהשתתפות : Elizabeth Jones, Liz Bauer

* המפגש באנגלית

עורכי דין שנאבקים למעננו

21.1.24

המאבק לחיים עצמאיים לא פעם מצריך שימוש בכלים משפטיים. נפגוש עורכי דין מהסיוע המשפטי, סנגוריה, עמותות ושוק פרטי שיתארו מתי נכון לעשות שימוש בכלי המשפטי, איך אפשר לקבל ייצוג משפטי, ודוגמאות מעשיות.

בהשתתפות : פאנל של עורכי דין מעמותת 'בזכות', הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית.

טיפול הרסני

19.5.23

שיטות טיפול הרסניות נפוצות והאלטרנטיבות להן בייחוד ביחס לאנשים עם התנהגות מאתגרת. 

כיום נעשה שימוש רווח בשיטות להכחדת והנדסת התנהגות של אנשים באמצעות תרופות, ריתוק,  כלכלת אסימונים ועוד. במפגש נמתח ביקורת על הדרכים האלו ונצביע על המחיר שהן גובות וכן נציע חלופות. 

מבקר המדינה

19.11.23

איך ניתן להיעזר במשרד מבקר המדינה במצב שבו נפגעו זכויות של אדם עם מוגבלות. 

בהשתתפות : עו"ד מאיה לסר וייס, נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

התמודדות עם מצבי משבר

19.2.24

היכרות עם מודל הקיים בעולם של 'צוותי התערבות במשבר' בהקשר של בריאות הנפש ומה ניתן ללמוד ממנו לכל סוגי המוגבלות בנוגע לדרכי התמודדות עם מצבי משבר, בתוך הקהילה.

בהשתתפות : יעקב טייכמאן וד"ר חגית גור זיו

חוק שירותי רווחה במבחן המציאות

19.6.24

ביוני 2022 הכנסת חוקקה את חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות שהיה אמור להביא למהפיכה בזכות לחיים עצמאיים. בינואר 2024 החוק נכנס לתוקף. במפגש נבחן את החוק הלכה למעשה, כיצד נראות התקנות ואיך ניתן לסכם את השפעת החוק כעבור שנתיים. 

בהשתתפות: חברי הועדות ליישום החוק

bottom of page